Hollandia Aladár szemével

Nyelvtanulás - Nyelvtan - Mássalhangzók

Mássalhangzók

Amikor egy mássalhangzót képzünk, a szánkat elhagyó levegőáramot módosítják különböző a nyelvel vagy ajkakkal képzett akadályok. Ezek olyan hangokat eredményeznek, melyeket csoportosítani lehet mint hörgős, sipolós, csörgős, stb. hangok. Enélkül magánhangzókat képeznénk.

A legtöbb mássalhangzót közel ugyanúgy ejtjük mint angolban (sok megegyezik a magyarral is). A fő eltérés a g, j, r, v és w betűknél található.

A holland tartalmaz további három mássalhangzó kombinzációt, melyek egy új hanggá olvadnak: ch, sch, ng.

b B-nek ejtik.
pl. breed (széles), blauw (kék), boven (fenn)
Amennyiben a szó végén szerepel p-nek ejtik.
pl. krab (rák), kwab (lebernyeg), web (háló)
c I és e betű elött sz-nek ejtik.
pl. centrum (központ), cinema (mozi)
minden egyéb esetben k-nak ejtik.
pl. cacao (kakaó), creatif (kreatív)
d D-nek ejtik.
pl. dame (dáma), dief (tolvaj), dwerg (törpe)
Amennyiben a szó végén szerepel t-nek ejtik.
pl. hond (kutya), kleed (szőnyeg), land (ország)
f Az f betű kiejtése nagyon hasonlít a v-re és w-re. A hollandok a v-t kicsit f-nek ejtik, a w-t kicsit a v és w között valahol.
pl. fier (büszke), fout (hibás), Fin (finn ember), fraai (gyönyörű)
g A híres holland torokhang. A kiejtése mintha a torkunkonragadt valami kiköpése elött, közben egy h betűt próbálnánk kiejteni.
pl. geinig (muris), grap (vicc), berg (hegy)
h H-nak ejtik.
pl. hoofd (fej), hals (torok), hemel (menyország)
Sokaknak gondot okoz a g és h megkülönböztetése. A következő szópárokkal gyakorolhattok:
pl. gaan (menni)/haan (kakas), goed (jó)/hoed (kalap), gek (őrült)/hek (kerítés).
Egy kis nyelvtörő:
Het gaat heel goed. (Nagyon jol megy.)
j J-nek ejtik.
pl. jas (kabát), koopje (üzlet)
k K-nak ejtik, de picit röviden.
pl. koning (király), kwaad (mérges), klein (kicsi)
l L-nek ejtik de kétféle képpen, ha egy magánhangzó elött áll, akkor gyengédebben mintha utána szerepel.
A szó elején pl. lief (aranyos), lid (tag), lente (tavasz)
A végén pl. bril (szemüveg), deel (részesedés), smal (keskeny)
m M-nek ejtik.
pl. muis (egér), markt (piac), man (férfi)
n N-nek ejtik.
pl. naald (tű), nooit (soha), niet (nem)
p Nagyjából p-nek ejtik.
pl. paard (ló), pijn (fájdalom), plak (szelet)
qu A q betű csakis eredetileg idegen szavakban szerepel. Minden esetben az u magánhangzóval együtt. A qu kombináció kiejtése kicsit a kv-ra hasonlít.
pl. aquarium (akvárium), quiz (kvíz)
r Hollandban kétféle képpen ejtik az r betűt, magánhangzó elött spanyolosan vagy franciásan. Mássalhangzó elött és a szó végén amerikai angolosan.
s Sz-nek ejtik.
pl. stoom (gőz), slak (csiga), samen (együtt)
t T-nek ejtik.
pl. taart (torta), trein (vonat), twaalf (tizenkettő)
v Alig észlelhető különbség van a v és f között (lásd fentebb).
pl. vader (apa), lever (máj), vent (pasas)
w V-nek ejtik, lásd fentebb az f-nél.
pl. wijzen (mutatni), wortel (gyökér), bewoond (lakatlan)
x X-nek ejtik, csak kölcsönzött szavakban szerepel
pl. extra, exact (egzakt)
y Ez a betű szerepelhet magán- és mássalhangzóként is. Mássalhangzóként j-nek ejtik. Csak idegen szavakban fordul elő.
pl. royaal (nagyvonalú), coyote (prérifarkas)
z Z-nek ejtik leginkább de van hogy sz-nek.
pl. zwaan (hattyú)

Mássalhangzó kombinációk

ch Amikor a c és h betűket összekapcsoljuk a (holland) g-hez hasonló hangot kapunk. A nyelvészek szerint a g-t és a ch-t különbözően kellene ejteni, de a hollandul beszélők többsége ezt már nem különbözteti meg.
pl. lachen (nevetni), licht (világos)
sch Mint fentebb a ch csak sz előzi meg kiejtéskor.
pl. schip (hajó), schrander (okos)
ng Ng-nek ejtik.
pl. wang (arc), zingen (énekelni)

Egy fontos szabály a mássalhangzókra:

egy szótag sosem végződik
két azonos mássalhangzóra

Átvett szavak esetén megmaradhatnak a dupla mássalhangzók, pl. jazz, stress.

Zöngés és zöngétlen mássalhangzók

Hollanban vannak zöngés és zöngétlen mássalhangzók. A hollandok gyakran kemény (zöngétlen) és lágy (zöngés) mássalhangzóként hivatkoznak rájuk. A lágyakat azért nevezik zöngésnek mert a hangszálak használatával képződik a mássalhangzó. A kemények (zöngétlen) kiejtése szinte hangnélkül is lehetséges.

Minden zöngés mássalhangzónak van egy zöngétlen párja. Példáúl a b és p vagy a d és t. Mint több nyelvben, beleértve az angolt, a zöngés mássalhangzókat a zöngétlen párjukra cserélődnek. Pl. angolban a thief szó többesszámban a zöngétlen f zöngés v-vé alakul.

A zöngés v és z átalakul zöngétlen f és s-é

Hollandban a szavak sosem végződnek zöngés z és v-re. Helyettük a zöngétlen párjuk az s és f-et használják.

Vegyük példáúl a bazen (főnökök) szót:

  • Hogy megkapjuk az egyes számot el kell venni az -en végződést: baz
  • Valószínűleg feltünt, hogy a hosszú magánhangzó rövidre váltott, tehát hozzáadunk egy extra a-t: baaz
  • Követve a szabályt, miszerint holland szó sosem végződik z vagy v-re, kicseréljük a z-t s-re: baas

Egyéb példák:

Többes szám Egyes szám Többes szám Egyes szám
scherven scherf druiven druif
reuzen reus leuzen leus

Az igékre ugyanezt a szabályt alkalmazzuk. Mint késöbb látni fogod a szótári alakból a szótő megkapásához az -en-t le kell szedni.

Szótári alak Szótő Szótári alak Szótő
durven durf blijven blijf
wijzen wijs lezen lees

Három további zöngés-zöngétlen páros létezik. A zöngés mássalhangzók d és b párja a t és p. Ha a d a szó végén szerepel t-nek ejtjük, a b-t pedig p-nek. Ugyan őket nem cseréljük ténylegesen le a zöngétlen párjukra.

A harmadik páros a g és ch. A legtöbb hollandul beszélő nem különbözteti meg őket.


Nyelvtan

Linkek:

Keresés a szótárban:

A pillanat holland szava:

soms(!): néha; időnként; esetleg; talán; véletlenül

Üzenj nekem:

Ideiglenesen szünetel ...

Lépj be:

E-mail:
Jelszó:
Regisztráció

Holland nyelvtanulás - Játékok, gyakorlók - Könyvespolc - Holland / Magyar fordítás
Vissza - Főoldal - Turistáknak - Ügyintézések - Kirándulások - Hírek - Statisztikák D & P by Aladár, 2009-2011.